Repertoár

Nemecký jazyk Anglický jazyk

Sylvia čápová Vizváry umelecké foto

Sylvia Čápová-Vizváry je umelkyňou s perfektným technickým zázemím, ktoré však nepoužíva samoúčelne. Virtuozita nie je v jej podaní kategória, ktorá by mala dominovať. Rovnako presvedčivo umelkyňa interpretuje lyrické, meditatívne či dramatické a emocionálne vyklenuté miesta.

Repertoár Sylvie Čápovej-Vizváry je široký.
Siaha od základných, ale aj menej frekventovaných diel barokovej a klasicisticko-romantickej literatúry, reprezentovanej dielami J.S.Bacha, D.Scarlattiho, W.A.Mozarta, L. van Beethovena, F.Schuberta, F.Mendelssohna-Bartholdyho, F.Chopina, F.Liszta, J.Brahmsa, C.Francka, M.P.Musorgského až po klasikov a avantgardných tvorcov 20. storočia a klavírnu tvorbu najvýznamnejších slovenských autorov, ako J.L.Bella, R.Berger, J.Cikker, E Suchoň, I.Hrušovský a iných.

Pri výbere repertoáru vždy siaha po kompozíciách, ktorým právom patrí označenie obsahovo závažné.

Skladby pre klavír a orchester:

W. A. Mozart:
Koncert pre klavír a orchester d mol KV 466
W. A. Mozart:
Koncert pre klavír a orchester c mol KV 491
L. van Beethoven:
Koncert pre klavír a orchester č. 3 c mol op. 37
L. van Beethoven:
Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur op. 58
L. van Beethoven:
Koncert pre klavír a orchester č.1 C dur op. 15
C. Saint-Saëns:
Koncert pre klavír a orchester č.2 g mol op. 22
F. Chopin:
Koncert pre klavír a orchester č.2 f mol op. 21
E. H. Grieg:
Koncert pre klavír a orchester a mol op. 16
P. I. Čajkovskij:
Koncert pre klavír a orchester č. 1 b mol op. 23
F. Liszt:
Koncert pre klavír a orchester č. 1 Es dur
J. Brahms:
Koncert pre klavír a orchester č. 1 d mol op. 15
M. Ravel:
Koncert pre klavír a orchester č.1 G dur
J. Francaix:
Concertino pre klavír a orchester
A. Roussel:
Koncert pre klavír a orchester G dur op. 36
J. Cikker:
Concertino pre klavír a orchester

Skladby pre klavír sólo:


J. S. Bach:
Chromatická fantázia a fúga d mol BWV 903
D. Scarlatti:
Sonáty (výber)
W. A. Mozart:
Sonáta F dur KV 280
 
Sonáta D dur KV 311
 
Fantázia d mol KV 397
L. van Beethoven:
Sonáta c mol op.13
 
Sonáta cis mol op.27 č.2
 
Sonáta d mol op.31 č.2
 
Sonáta f mol op.57
 
Sonáta As dur op.110
 
32 variácií c mol
F. Schubert:
Impromtus op.90 (komplet)
 
Impromtus op.142 (komplet)
R. Schumann:
Fantazijné kusy op.12
F.Chopin:
Balada č.1 g mol op.23
 
Balada č.2 F dur op.38
 
Balada č.3 As dur op.47
 
Balada č.4 f mol op.52
 
Polonéza As dur op.53
 
Etudy op.10 (výber)
 
Etudy op.25 (výber)
 
Nokturná (výber)
 
Valčíky (výber)
 
Prelúdiá (výber)
C. Franck:
Prelúdium, chorál a  fúga
J. Brahms:
Sonáta č.2 fis mol op.2
 
Dve Rapsódie pre klavír op.79
F.Liszt:
Sonáta h mol
 
Mefistov valčík č.1
 
Koncertné etudy (výber)
 
Paganinské etudy(výber)
 
Transcendentálne etudy (výber)
 
Consolations (komplet)

M. P. Musorgskij:
Obrázky z výstavy
P. I. Čajkovskij:
Dumka op.59
 
Ročné doby op.37 (komplet)
S. Rachmaninov:
Prelúdiá (výber)
C.Debussy:
Pour le piano
 
Ostrov radosti
 
Prelúdiá (výber)
M. Ravel:
Hry vody
S. Prokofjev:
Sonáta č.2 d mol op.14
K. Slavický:
Tri klavírne kusy
P. Constantinescu:
Toccata
J. Cikker:
Tatranské potoky
E. Suchoň:
Metamorfózy
J. L. Bella:
Sonáta b mol
R.Berger:
Klavírna suita
 

Komorné skladby:

V jej repertoári sú bohato zastúpené komorné diela svetovej literatúry v rozličnom nástrojovom obsadení.