Sylvia Čápová - Vizváry

Nemecký jazyk Anglický jazyk


welcome sylvia čápová„Sylvia Čápová-Vizváry

disponuje mimoriadnym technickým fondom (veľké rozpätie rúk) a veľkou dávkou temperamentu, čo jej umožňuje suverénne zvládnuť úskalia
i najnáročnejších čísiel klavírnej literatúry. Jej doménou je svet romantického vzletu, poézie,
vášne, dramatizmu i bravúry, pričom sa usiluje vniesť nový pohľad na interpretované diela. Publikum ju dokáže inšpirovať
k zmobilizovaniu celého osobnostného a umeleckého potenciálu a prispieť
k imponujúcemu výkonu,
ktorý s pribúdajúcou praxou i skúsenosťami dokáže čoraz viac ovládať a využiť
pri stvárňovaní štýlových špecifík toho- ktorého autora. Vychutnáva jemné nuansy, ale vie dosiahnuť aj kovové, priam mužsky vyznievajúce vrcholy."
(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I.)