Odkazy

Nemecký jazyk Anglický jazyk

 

Hudobné centrum: www.hc.sk
Univesität füf Musik und darstellende Kunst, Viedeň: www.mdw.ac.at
Steinway & Sons (umelci) : http://www.steinway.com/artists

Administrátor webovej stránky : Filip Jančík