Životopis

Nemecký jazyk Anglický jazyk
Mgr. art. Sylvia Čápová-Vizváry, ArtD. ( 12.marca 1947 Szombathely, Maďarsko)

Základy klavírnej hry získala u svojej matky Gizely Čápovej- učiteľky klavíra.
Ako 7- ročná bola prijatá na Konzervatórium v Bratislave ako mimoriadna žiačka. 
Ako 15 ročná navštevovala popri hre na klavíri i triedu kompozície a dirigovania.

Štúdium:

1954 – 1962 Konzervatórium v Bratislave, mimoriadne štúdium – klavír
(prof. A. Kafendová)


1962 – 1965
Konzervatórium v Bratislave, denné štúdium – klavír
(prof. A. Kafendová)


1965 – 1969
VŠMU v Bratislave, klavír (prof. A. Kafendová)

1969 – 1970
postgraduálne štúdium v Leningrade (prof. M. J. Chaľfin)

V r.1970 – 1971
bola žiačkou popredného poľského klaviristu, skladateľa a profesora Ludwika Stefańského (1917-1982, Krakov) na Hudobnej Akadémii v Krakove (Poľsko).

1974 – 1975
VŠMU v Bratislave, postgraduálne štúdium
(prof. V. I. Nosov)


1980 – 1983
doktorandské štúdium (umelecká ašpirantúra) na VŠMU v Bratislave
(doc. E. Fischerová-Martvoňová)

Jej schopnosti boli už od detstva ocenené na viacerých celoštátnych súťažiach
v Prahe, kde získala niekoľkokrát za sebou 1. miesto. Ako 15- ročná získala 1.cenu
na celoštátnej súťaži umeleckých škôl. V rozhlasovej súťaži o cenu „Štúdia mladých“ jej udelili čestné uznanie. Je semifinalistkou medzinárodnej súťaže P.I.Čajkovského v Moskve a medzinárodnej súťaže G.Enescu v Bukurešti .

Fotografia Silvie Čápovej  Sylvia Čápová  ako 9- ročná v krajskom   kole súťaže v KomárnePravidelne koncertuje na domácich a zahraničných pódiách (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Holandsko, Bulharsko a v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, na Kube, v Brazílii, v Taliansku, Rakúsku a iné).

Účinkovala ako sólistka s poprednými symfonickými orchestrami (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Štátny symfonický orchester Hradec Králové, Plzenský rozhlasový orchester, Jenská filharmónia, Hallská filharmónia, Severoholandský filharmonický orchester, Filharmonický orchester v Havane, Symfonický orchester v Rio de Janeiro a pod.)

Gramofónové spoločnosti Opus, Audiophon, Pacific, Naxos, Marco Polo, Amadis a iné vydali CD s jej nahrávkami.

Pravidelne nahráva  pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu.
Nahrávala tiež pre rozhlasové štúdio v Kolíne nad Rýnom.

1973 – 1975 VŠMU  koncertná korepetítorka
1975 – 1980  korepetítorka opery SND
1983 – 1987 pedagóg klavírnej hry na VŠMU
1987 – 1995 koncertná umelkyňa v slobodnom povolaní
od r.1995   Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni - korepetítorka

Je vyhľadávanou umeleckou partnerkou slovenských aj zahraničných inštrumentalistov a spevákov, jej doménou je však sólistická činnosť.