Výňatky z kritík

Nemecký jazyk Anglický jazyk

sylvia čápová
...Sólový part klavírneho koncertu č.2 g mol C.Saint-Saënsa odznel prostredníctvom výbornej slovenskej pianistky Sylvie Čápovej ako očarujúco rozkošné dielo, ktoré bolo podané vitálnou sviežosťou a najvyššou eleganciou. Perlivá obratnosť, mimoriadne jemne odstupňované úhozové umenie, rázna veľkoleposť hry a elastické uvoľnenie prepožičali v interpretácii S.Čápovej najsilnejší dojem...
Liberal-demokratische Zeitung, 31.3.1977, Halle 

...Opojnou podmanivosťou hýril výkon S.Čápovej-Vizváry, ktorá od prvých tónov Bachovej Chromatickej fantázie a fúgy nadviazala s poslucháčmi kontakt strhujúcej citovej indukcie. Čápovej klavír znie obdivuhodne, má tú komplexnú plnosť so všetkými odtienkami, aká sa nedá naučiť...
Hudobný život, 11.10.1982

...Sylvia Čápová-Vizváryová hrala tri koncertantné diela (L.van Beethoven: Koncert pre klavír a orchester č.3 c mol, J.Francaix: Concertino pre klavír a orchester a E.H.Grieg: Koncert pre klavír a orchester a mol), čo samo o sebe predstavuje úctyhodný výkon. Ašpirantské vystúpenie so Slovenskou filharmóniou pod taktovkou B.Režuchu ukázalo v plnom svetle osobitosť klaviristky. Hra je pre ňu spôsobom života, do hudby sa doslovne vtelesňuje, jej prejav je nabitý dynamickou silou temperamentu...
Večerník, 19.9.1983 a Prager Volkszeitung, 21.10.1983

...Klavír sa stal Čápovej prostriedkom na vyjadrenie ohňostroja bravúry, záplavy zvuku, techniky, rytmického prívalu, vrúcneho modelovania meditatívnych polôh a priam fascinujúceho demonštrovania mimoriadnych schopností tak tvorivých, ako i virtuóznych...
Hudobný život,18.6.1984

...V Chopinovom Nokturne Es dur op.55 č.2 sa dostala k slovu výrazová subtílnosť a krehkosť umocnená bravúrne prepracovanou dynamikou, prekrásnym legátom a účinnou agogikou...
Za vrchol podujatia považujem Prelúdium, chorál a fúgu C.Francka. Mimoriadne ma zaujala zvuková a výrazová kompaktnosť, akú dosiahla umelkyňa pri interpretácii  tohto geniálneho diela... V dokonalej symbióze sa tu stretli francúzsky šarm a elegancia s majstrovskou polyfóniou germánskeho razenia- išlo vskutku o vynikajúci, štýlovo čistý prejav...
Hudobný život, 13.5.1987

Iskrivá hravosť, radosť z virtuozity, opojná zvukovosť- to všetko vyžaruje z nového digitálneho snímku troch francúzskych klavírnych koncertov v brilantnej interpretácii S.Čápovej...
Gramorevue č.3/1988, Praha

...Pre Čápovú je klavír priestorom, kde dokáže spievať, šepkať, burácať, elegantne si pohrávať, vtipne komentovať i v presvedčivom dialógu korešpondovať s orchestrálnym sprievodom...
Na záver môžeme zhrnúť, že na tejto platni sa stretáva dokonalé remeslo s profesionálnou poctivosťou a umeleckým majstrovstvom.
Hudobný život, 3.8.1988

...V Dvořákovom klavírnom kvintete A dur op.81 treba oceniť mimoriadne muzikálny prejav klaviristky S.Čápovej. Svojou hrou takpovediac strhla Filharmonické kvarteto k tvorivému muzicírovaniu...
Hudobný život, 7.2.1990

V 2. klavírnom koncerte g mol op.22 C.Saint-Saënsa sme spoznali vynikajúcu slovenskú klaviristku S.Čápovú-Vizváry, ktorá si nás získala bravúrou, technickou dokonalosťou, hráčskou zanietenosťou i umeleckou pravdivosťou svojho výkonu. Pod jej prstami vyznel sólový part farebne a plasticky a z brilantného výsledku sa nestratila ani efektná línia veľkej formy...
Nová Pravda, 15.6.1990 (Plzeň)

...Dňa 17.januára tohto roku privítal slávny viedenský Bösendorfer Saal slovenských interpretov...Klaviristka Sylvia Čápová-Vizváriová predniesla Bellovo opus magnum- Sonátu b mol pre klavír, výsostne romantické dielo, poznačené Lisztom aj Wagnerom, technicky neobyčajne náročné a koncepčne kladúce na interpreta nemalé nároky. Prístup klaviristky k Bellovej, takmer štyridsaťminútovej klavírnej sonáte bol obdivuhodný. Výborne vystihla romantický ráz diela, interpretačnej koncepcii dala pevnosť základných kontúr a vycizelovanosť každého detailu. Jedinečným spôsobom vystihla tektonický a dynamický oblúk diela.
Hudobný život, 16.2.1994

Pianistka s horúcim srdcom: Silvia Čápová-Vizváryová je typom klaviristky, ktorá sa nechá strhnúť ohňom hudby a preto jej dokonale vyhovuje romantická literatúra...Sú klaviristi, u ktorých obdivujeme minucióznu prácu so zvukom, estetiku a vyváženosť každého tónu v rámci frázy, časti, celku. Sú však aj iní, ktorí na hudobných plátnach maľujú štýlom akvarelu. Ich prejav je plný slnečného jasu a veľkorysých línií. Z ich osobnosti planie ľudské teplo a sila vitality. Sylvia Čápová-Vizváryová patrí k tým druhým.
Hudobný život, 1.10.1997

Za umelecký triumf možno považovať recitál klaviristky Sylvie Čápovej-Vizváryovej (17.decembra).
Hudobný život, 2001/1, s.16